POZOR! Je potrebné potvrdiť tvoj email

TOTO je potrebné urobiť hneď teraz:

Choď do svojej emailovej schránky

Nájdi email odo mňa - Michal Gymleaders, podpora@gymleaders.sk

Ak treba, presuň správu medzi hlavné

Klikni na potvrdzujúci odkaz

Po kliknutí sa ti zobrazí správa, či prebehlo prihlasovanie úspešne a na email ti príde potvrdenie

Je to dôležité z toho dôvodu, aby sme sa uistili, že si zadal správny email a prídu ti od nás všetky správy súvisiace s vysielaním.

PS: Ak by ti email v priebehu 10 minút neprišiel, skontroluj priečinok SPAM alebo PROPAGÁCIE. Prípadne si zadal zlú emailovú adresu.